+48 42 652 79 44      Panel Klienta
pl
MENU
Obrazek prezentuje logotypy i flagi: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolitej Polski,  Banku Gospodarstwa Krajowego, Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

PRINTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, 
że realizuje projekt pt.:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji podzespołów elektronicznych o szerokim zastosowaniu”
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania znacząco udoskonalonych, w stosunku do wytwarzanych na rynku międzynarodowym towarów.

Projekt dotyczy wdrożenia nowej technologii produkcji układów elektronicznych, dzięki czemu powstanie nowy produkt w postaci podzespołu elektronicznego składającego się kamery z soczewką ze źródłem światła na elastycznym laminacie oraz płytki z układami sterującymi przeznaczony jako podzespół do montowania w miniaturowych urządzeniach wizyjnych. Nowe produkty będą się cechowały minimalnymi rozmiarami co w połączeniu z wysoką rozdzielczością umożliwi ich szerokie zastosowanie zarówno endoskopii medycznej jak i przemysłowej.

Planowane efekty:

Nowe produkty będące przedmiotem wdrożenia technologii znajdą zastosowanie w produkcji endoskopów medycznych, w tym m.in. fiberoskopy, histeroskopy, bronchoskopy, ezofagoskopy oraz także endoskopów przemysłowych, tzw. boroskopy czy też kamer inspekcyjnych.

Wartość projektu:

4 117 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

1 852 740,00 PLN

Panel Klienta