Nasza jakość

Jakość Printor to efekt wieloletnich doświadczeń towarzyszących naszemu rozwojowi. Jej znaczenie jest kluczowe zarówno dla klientów, jak i każdego pracownika. Przemyślane rozwiązania organizacyjne pozwalają na dokładną kontrolę jakości w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Zapewnia to uzyskanie oczekiwanego przez klienta efektu na każdym etapie produkcji. W czerwcu 2005r. uznana na świecie, niemiecka organizacja TÜV Süd przyznała nam Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie produkcji urządzeń elektronicznych. Obecnie posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Polityka jakości

Naszym celem jest osiągniecie pełnej satysfakcji naszych klientów, przez dostarczanie wyrobów i usług o najwyższej jakości, co w rezultacie powoduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku kontraktowej produkcji elektroniki.

Nasz wizerunek i osiągnięcia są istotną wartością i powodem satysfakcji każdego pracownika.

Misja firmy jest realizowana zgodnie z następującymi zasadami:

 • Rozwijamy perspektywy działalności kierując się wymaganiami zainteresowanych stron a w szczególności obecnych i potencjalnych klientów.
 • Systemowo podchodzimy do zarządzania, ciągłe doskonalenie osiągamy wykorzystując analizę ryzyka i monitorowanie procesów.
 • Szkolimy pracowników podnosząc ich kwalifikacje i aktywnie włączając w doskonalenie procesów.
 • Działamy zgodnie z normami odnoszącymi się do środowiska i BHP.
 • Współpracujemy z dostawcami o sprawdzonych kompetencjach, spełniającymi najwyższe wymagania dotyczące jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Polityka jakości jest powszechnie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników.

Kliknij i poznaj naszą Politykę Jakości


Certyfikaty
zobacz więcej
System zarządzania jakością oparty jest o wymagania normy ISO 9001:2015.

zobacz certyfikat

Jest to skuteczne i efektywne narzędzie nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi naszej firmie.

Obecnie obowiązuje znowelizowana norma ISO9001:2015 oparta na Anexie SL, której struktura odpowiada integracji z wymaganiami ISO14001, ISO27001, ISO45001, IATF 16949 i innych. Zasady zarządzania firmą opierają się na podejściu P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) w połączeniu z zarządzaniem procesami i „myśleniem opartym na ryzyku” na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem kontekstu w jakim firma działa.

UL 94 jest standardem stosowanym przez American Underwriters Laboratories według, którego bada się właściwości palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach.

Produkcja płytek w klasie palności UL ZMPV-0 oznacza, że po przeprowadzeniu dwóch kolejnych prób przyłożenia ognia płomień ustaje w ciągu 10 sekund. Spełnienie tego standardu potwierdza brak zagrożenia powstawaniem płonących kropli w przypadku działania wysokiej temperatury na materiał, co zwiększa poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Normy
zobacz więcej
 • PCB obwody drukowane – produkcja zgodnie z wymaganiami IPC-A-600 – dopuszczalność obwodów drukowanych.
 • Montaż – zgodnie z wymaganiami IPC-A-610 – dopuszczalność zespołów elektronicznych.
 • ESD – strefa zgodna z wymaganiami IEC 61340 – postępowanie z urządzeniami czułymi na wyładowania elektrostatyczne.
 • Czystość płytek PCB i płytek po montażu sprawdzana zgodnie z IPC-TM-650 – obecność zanieczyszczeń na płytkach i na zmontowanych panelach jest sprawdzana wg IPC-TM-650: Ionic Analysis Methodologies Test Method 2.3.25 (Detection and Measurement of Ionizable Surface Contaminates by Resistivity of Solvent Extract (ROSE)). Utrzymywanie wysokiej czystości sprzyja niezawodności urządzeń i odporności na niekorzystne warunki środowiska.
System Zarządzania Jakością
zobacz więcej

W odpowiedzi na rosnące wymagania klientów, wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Od 2005 roku jest on nieprzerwanie certyfikowany przez uznaną organizację TÜV Management Service GmbH i przyczynia się do satysfakcji najbardziej wymagających klientów.

System Zarządzania Jakością stosowany jest we wszystkich obszarach naszej działalności, obejmuje realizację zamówień i wszystkie procesy z tym związane. Procesy produkcyjne są monitorowane na każdym etapie poprzez kontrole międzyoperacyjne i kontrole końcowe na każdym z działów produkcyjnych.

Dostawcy
zobacz więcej
 • sprawdzona i wyselekcjonowana sieć dostawców
 • gwarancja dobrych cen i terminowych dostaw
 • wybór i ocena dostawców przy użyciu metod statystycznych
Kontrola jakości
zobacz więcej
100% płytek drukowanych podlega kontroli elektrycznej. Sprawdzana jest ciągłość połączeń, obecność zwarć i jakość metalizacji.

Dysponujemy testerami ATG A5 Neo oraz Probot 880 high-end flying probe firmy MANIA Technologie. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń zapewnia pełne sprawdzenie poprawności wykonania płytek drukowanych.

Automaty do montażu firmy Assembleon montują elementy SMD z dokładnością 50/40 mikronów (chips/QFPs). Każdy element po pobraniu z podajnika jest sprawdzany kamerą wizyjną.

Do sprawdzania montażu SMT i THT stosujemy Automatyczną Inspekcję Optyczną – testery YTV-3000 firmy YesTech. Zapewnia on sprawdzenie poprawności zmontowania właściwego elementu i obecności poprawnego połączenia lutowanego.

Dokładną kontrolę połączeń i prawidłowego wykonania układu umożliwia tester In-Circuit Test Pruftechnik Schneider & Koch ICT tester. Oferujemy również przygotowanie programu i matrycy testera ICT.

W końcowej fazie produkcji, gotowy produkt poddawany jest testom funkcjonalnym, zgodnie z zaleceniami klienta. Pozwala to na weryfikację, czy produkt został wykonany zgodnie z oczekiwaniami klienta i działa poprawnie.

Procesy montażu elektronicznego są prowadzone w strefie chronionej przed ładunkami elektrostatycznymi. Stanowiska pracy, urządzenia i osobiste środki ochrony ESD są poddawane systematycznym, udokumentowanym sprawdzeniom.

Obecność zanieczyszczeń na płytkach i na zmontowanych panelach jest sprawdzana wg IPC-TM-650: Ionic Analysis Methodologies Test Method 2.3.25. za pomocą urządzenia Ionograph 500M.

Szkolenia
zobacz więcej
Przywiązujemy dużą wagę do podnoszenia zawodowych umiejętności pracowników. Systematycznie przeprowadzamy szkolenia w zakresie znajomości wymagań krajowych i międzynarodowych norm dotyczących prac wykonywanych w firmie. Nieustannie staramy się podwyższać poprzeczkę, regularnie organizując szkolenia dotyczące norm IPC oraz ESD.

Najważniejsze wymagania są prezentowane w formie obrazowej, co ułatwia szybkie i dogłębne ich zrozumienie. Analogicznie wizualizowane są wyniki produkcyjne i jakościowe każdego z wydziałów, pomaga to w systematycznym informowaniu pracowników o wynikach, a także motywowaniu ich do doskonalenia swoich umiejętności.

zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.